WIE WIJ ZIJN

Kees en Marleen van den Boogaart

Wij wonen sinds 1994 in Bunde Zuid Limburg, als evangelisten echtpaar uitgezonden door de Hervormde Kerk, in dit zelfde jaar. Door deze uitzending en het werk daarna met ondersteuning van vele  broeders en zusters onder Zijn  zegenende handen is de christelijke gemeente Bunde Meersen ontstaan en het bloeiende evangelisatie project ” Een Boodschap voor Kerkrade “.  zie hun sites  www.stemvandegoedeherder.nl       www.eenboodschapvoorkerkrade.nl

Zoals velen weten ben ik – Kees- chronisch ziek geworden. Alles moest ik neerleggen. Mijn inspanningstolerantie is van een laag niveau,  alles moet ik gedoseerd uitvoeren om nog iets te kunnen doen.

Na jaren bedlegerig te zijn geweest en trainingen ter harte heb genomen hoe ik er mee moet leren leven, is er enige stabiliteit, wel erg fragiel maar het is er! Met doseren van mijn rest energie en hulp van mijn directe omgeving kan er nog wat gedaan worden,  zonder die hulp is dit niet meer mogelijk!

Marleen is mij altijd tot bijzondere steun, ze doet dit dagelijks met een blijde uitstraling! Ook met mijn voorgenomen plan om de doelgroep “bootvluchtelingen Italy” te bezoek(en)  en evangelisatie lectuur te verspreiden heb ik haar volledige steun.

Als u/jij meer wilt weten van ons? is mijn advies; bezoek onze facebook pagina’s. Vervolgens vermeld  ik dit nog; toen ik jong was drukte de Heere Onze God dit eens diep in mijn hart:  vanuit de  SV evangelie van Johannes;

Johannes 21 vers 18  ” Voorwaar, voorwaar, zeg Ik : Toen gij jonger waart,  gordde gij u zelf, en wandelde, alwaar gij wilde; maar wanneer gij  zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een Ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt!

- Kees en Marleen van den Boogaart

ORGANISATIE

Het bestuur