DOEL

Het doel van de stichting

Wij vinden dat iedere vluchteling die in Europa binnenkomt geconfronteerd moet worden met het evangelie in woorden en daden. Dat is de uitnodiging tot Gods genadeverbond zoals verwoord in het Bijbelboek Jesaja 55 vers 1-5: “O alle gij dorstige! Komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja kom, koopt en eet, ja kom, koop zonder geld, en zonder prijs, wijn melk!” Ons werkgebied is Zuid-Italië, waar jaarlijks vele vluchtelingen Europa binnenkomen.

In Zuid-Italië, waar vele duizenden bootvluchtelingen als asielzoeker vaak in de agrarische sector werken en in getto’s en ruïnes wonen, willen wij hen bezoeken en bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dit doen wij door middel van Bijbel en lectuurverspreiding. We verspreiden daarnaast flyers met QR-codes die naar Bijbelapp’s en YouTube-kanalen verwijzen, waarmee men gericht kan zoeken naar berichten van De Blijde Boodschap. Met teams trekken we regelmatig de getto’s in om persoonlijk de vluchtelingen in hun leefomgeving op te zoeken, hen het evangelie te verkondigen en christenvluchtelingen te bemoedigen.

Wij onderhouden nauw contact met lokale protestantse christengemeenten om hen te inspireren en met vluchtelingen in contact te brengen, zodat zij nazorg kunnen verlenen aan vluchtelingen van wie het hart geopend is voor God en Zijn Woord.

Omdat de nood om de eerste levensbehoeften bij de doelgroep vaak erg groot is, willen wij hen ondersteunen en met de middelen die tot onze beschikking staan trachten deze nood te verkleinen.

Op langere termijn is het doel van de stichting iedere getto of ruïne waar bootvluchtelingen verblijven in geheel Zuid-Italië te kunnen bezoeken door reizende teams en hen te ondersteunen door het uitvoeren van de hierboven beschreven doelen. Daarnaast zien we er naar uit een vast onderkomen in Zuid-Italië te realiseren voor de teams uit Nederland. Ook willen we Italiaans Engelssprekende christenen voor enkele dagdelen aanstellen in het missiegebied.

Wij hopen en bidden dat al ons werk zal dienen tot uitbreiding van Gods Koninkrijk en tot verheerlijking van Zijn Naam. We vertrouwen erop dat God de harten van deze mensen zal openen, omdat Hij gezegd heeft dat Hij juist het zwakke en onedele heeft uitverkoren. Of zoals Maarten Luther eens krachtig verwoordde: “Degenen die door mensen gehaat zijn en waar niemand raad mee weet, heeft God lief“.

Kees van den Boogaart met locals