HISTORIE

Het ontstaan van de stichting

Hieronder het verhaal van Kees van den Boogaart

In 1994 ben ik officieel bevestigd en uitgezonden als evangelist van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde te Kerk te Sprang Capelle, dit in opdracht van wijk gemeente 2 en 7 uit Dordrecht, de bevestiging werd gedaan door ds J.C. de Groot.

Mijn uitzending met opdracht was een gemeente stichten in Zuid Limburg te Bunde Meersen en omgeving. Dit is na jaren van intense arbeid onder Gods Zegen gezegend tot op deze dag toe, die zegen heeft geresulteerd in de nu bestaande christelijke gemeente Stem van de Goede Herder in Meersen met een eigen predikant en op genomen ( april 2014) door de CGK binnen de christelijk gereformeerde kerk.

Dat dit gemeente stichtende werk naar Bijbelse maatstaven fikse barensweeën heeft doorstaan moge duidelijk zijn en niet in het minst op mijn gezondheid en gezin fikse energie aanslag heeft genomen.

Vervolgens, is mede door deze uitzending het project “Boodschap voor Kerkrade ontstaan. Deze missie in Kerkrade is geheel ondergebracht bij de Hersteld Hervormde gemeente met als thuisgemeente Apeldoorn. Ook deze pionierstijd in de regio Kerkrade onder Gods Zegen is r gezegend, ook hier weer met een vast aangestelde evangelist te Kerkrade in de vorm van evangelist Jan Bayense. Zie hiervoor Een Boodschap voor Kerkrade.

Tussen deze opdrachten in midden jaren ’90 is door mij de intussen onder jongeren bekende Zuid Limburgse evangelisatie kampen opgericht, welke eerst werden gehouden vanuit Meersen op de Raarberg (boerderij camping) en later in het Leienhoes te Wijlre. Ook dit is nog steeds onder Gods zegen gaande, echter wel nu geïntegreerd bij de stichting Een Boodschap Voor Kerkrade.

Dan volgt na 2007 de tijd dat ik zieker en zieker werd waarvan later uit zou komen dit chronisch was en in 2003 de eerste duidelijk symptomen werden waargenomen. Daarnaast heb ik in de periode tot nu 5 aandoeningen er bij gekregen die mijn dagelijks leven fiks beheersen. Mijn rest capaciteit is hooguit 10 tot 15 %. … ik klaag niet maar dit is wel een feit in de historie naar het nu!

Welnu, in die positie verkeer ik, je leeft en bid mee, vervolg je pelgrimsreis met vallen en op staan. Tot ik via NOS journaal geconfronteerd(einde 2014) werd met de Getto Foggia in Zuid Italië ( zie NOS filmpje op de website). Deze nood werd stevig op mijn hart gebonden zelfs meer dan dat, zoals gewoonlijk je bid voor die noden. en nu speciaal voor de bootvluchtelingen in Getto Foggia. Tot ik een preek beluisterde over de Israëlieten voor de Jordaan. De opdracht aan de Levieten was met de Ark van Het Verbond tot de enkels de stromende Jordaan in. Een geloofshouding dus. Nou dat ging er diep in bij mij, klip en klaar werd mij duidelijk dat de Heere God iets aan mij voorstelde. Kees jongen je bid wel en das goed, maar wanneer zet jij je voetjes in de branding van je bestaan en ga jij naar die Getto Foggia toe? Ik met mijn kleine rest capaciteit? Slecht 10 tot 15 % hoe moet dat Heere God? Mijn Kracht in zwakheid … Geloof me zelden heb ik een onderneming voor onze Heere en Heiland zo spannend ervaren, maar ergens klinkt “het wee mij als ik Het Evangelie niet daar breng”. Stapsgewijs heb ik het een en ander bekend gemaakt onder vrienden, voor ik het wist was er voldoende financiën tot mijn schrik … ’t ging dus echt gebeuren …  voor de eerste reis, hierbij meld ik graag dat de Hervormde Gemeente uit Middelharnis een groot aandeel van de eerste gift beschikbaar stelde. En zo is het geschied, wij er heen voorjaar 2015, geloof me Gods Kracht wordt in zwakheid volbracht, van dag tot dag leidde de Heere mij/ons we waren met tweeën, zeldzame opening van mogelijkheden en contacten ontstonden onder de vluchtelingen en met christelijke gemeente in de regio Zuid Italië. En wel zo dat er op gebed van alle kanten in het veld hulp kwam, ik vraag me nog steeds af of er ook engelen bij betrokken waren zo soms op de minuut geleid. Maar dat had ik ook nodig met mijn 10 tot 15 % restcapaciteit, jawel als wij Hem die alle macht heeft vertrouwen zal Hij laten zien dat Hij regeert in de uitbreiding van Zijn Koningrijk, dat meestal via de weg van de stervende tarwekorrel. Een stichting oprichten? nou dat was niet mijn prioriteit, ik heb dat uitgesteld en nog eens uitgesteld. Echter de mogelijkheden van de pionierstijd raakte uitgeput, bevriende broeders hebben met hun gesprekken naar mij toe me overtuigd om dit mooie werk onder Gods zegen te kanaliseren en te continueren binnen de mogelijkheden van onze cultuur en regelgeving. En zie daar is Stichting Evangelisatie Bootvluchtelingen Italië ontstaan. 4 april 2017 is de oprichting datum. Gezegend detail is dat na mij ja op een stichting er verrassend veel los kwam, als die lijn zich zo doorzet dan kan ik er alleen maar hartelijk dankbaar voor zijn hier ook weer een klein schakeltje in Zijn grote Ketting aanwezig geweest te zijn. God de Eer …

Kees van den Boogaart met locals